วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2555

มารยาทการเต้นลีลาศ

  • แต่งกายให้สะอาด ถูกต้อง และเหมาะสมตามกาลเทศะซึ่งจะเป็นการสร้างความสนใจในบุคลิกภาพของตนเอง
  • อาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาด กำจัดกลิ่นต่าง ๆ ที่น่ารังเกียจ เช่น กลิ่นปาก กลิ่นตัว
                                             
  • ควรใช้เครื่องสำอางที่มีกลิ่นไม่รุนแรงจนสร้างความรำคาญให้กับผู้ที่อยู่ใกล้ชิดหรือกับคู่ลีลาศของตน
  • มีการเตรียมตัวล่วงหน้าโดยฝึกซ้อมลีลาศในจังหวะต่าง ๆ เพื่อสร้างความสนใจในการเต้นลีลาศ
  • สุภาพบุรุษต้องให้เกียติสุภาพสตรี และบุคคลอื่นในทุก สถาณการณ์ และจะต้องไปรับ  สุภาพสตรีที่ตนเชิญไปร่วมงาน
  • ไปถึงบริเวณงานให้ตรงตามเวลาที่ระบุในบัตรเชิญ
  • ไม่สูบบุหรี่ เคี้ยวหมากฝรั่ง หรือของคบเคี้ยวใดๆ ในขณะลีลาศ  • ไม่ควรพูดเรื่องปมด้อยของตนเอง หรือคู่ลีลาศ
  • ไม่ดื่มสุรามากจนครองสติไม่อยู่ ถ้ารู้สึกว่าตัวเองเมามากไม่ควรเชิญสุภาพสตรีออกลีลาศ
  • ไม่ควรออกลีลาศกับคู่เพศเดียวกัน
บททดสอบของคู่เต้นรำที่ดี
สิ่งใดต่อใปนี้ที่คุณควร และไม่ควรทำเมื่อลีลาศ
1. ฉีดน้ำหอมครึ่งขวดก่อนเริ่มลีลาศ เพื่อให้คู่เต้นประทับใจ
2. ให้เกียรติคู่เต้นรำของคุณ
3. ดื่มสุราเพื่อรวบรวมความกล้าก่อนที่จะออกเต้นลีลาศ
4. เคี้ยวหมากฝรั่งขณะลีลาศ
5. ฝึกซ้อมสม่ำเสมอ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น